Med båda fötterna i branschen

För företag.

 

BD Works har sin bakgrund inom entreprenadbranschen. Vi förstår er verklighet, och vi vet att brist på arbetskraft och rätt kompetens kan vara ett hinder för tillväxt — oavsett företagets eller uppdragets storlek. Genom att bemanna och rekrytera rätt medarbetare hjälper vi er att nå företagets högt uppsatta målsättningar. Vi håller en kontinuerlig dialog och uppföljning för att kunna vara snabba och flexibla.


Rätt personer — Rätt jobb

Oväntade sjukskrivningar och frånvarotimmar sätter alltid press på deadline och resultat. Ersättare måste snabbt ansluta till projektet, BD Works hittar rätt personer med rätt kvalifikationer. Med ett brett lag bemannar vi flera olika projekt och yrkesområden — när ni behöver det och så länge det krävs.


Ett lönsamt samarbete

Hos BD Works betalar du bara för utförda uppgifter, den faktiska arbetstiden. Vilket innebär att du kan skapa dynamiska arbetslag som växer eller minskar i takt med säsong och beläggning. Dessutom tar vi alltid ett stort personalansvar, för att ni ska spara tid.


Rekrytering för framtiden

Vi arbetar nära våra kunder för att hitta rätt medarbetare. När den fasta arbetsgruppen behöver växa är vår redan inskolade personal tillgänglig. Det ger er en snabbare och säkrare rekrytering — vi är glada att hjälpa till.

 
 
BD190625-521.jpg
 

Vi har rätt personer till rätt jobb

BD190625-323.jpg